Sven & Kari Rosvall
Home - Contact Info
· Start
· Sven Rosvall
· Kari Rosvall
· The Rosvalls
  · Our House
  · Holidays
    · Donegal och Galway 1999
    · Wales 1999
    · Cork 1999
    · Brasilien 2000
    · Holland 2001
    · Mayo 2000
    · Sverige 2001
    · Paris 2002
    · Karis Konstresa till Paris 2002
    · Thailand 2005
    · Besök hos Legillon 2006
    · Skottland 2007
    · Wales and Cornwall 2010
  · Model Railways
  · Texts on Irland
  · Contact Info

Semesterberättelser

Läs om våra utflykter på Irland och resten av världen.

Holiday Stories

Please read about about our adventures in Ireland and the rest of the world. So far most are in swedish but the pictures tell stories to.

Semesterberättelser på svenska

Donegal - 1999
Wales & Cornwall - 1999
Cork Jazz Festival - 1999
Brasilien - 2000
Sverige - 2001: Karis berättelse, Svens berättelse
Paris - 2002
Konstresa till Paris - 2002 (Kari)
Paris hos Legillion - 2006
Skottland - 2007

Det finns också en del bilder tillgängliga från diverse äventyr på www.pbase.com/sven.

Holiday Stories in English

Mayo - 2000
Holland - 2001
Thailand - 2005
Wales and Cornwall - 2010

There are also some pictures from various events uploaded on www.pbase.com/sven.


Copyright 2003-2012